Terugkommoment Verplicht na behalen Rijbewijs B


De TerugKomMoment opleidingen t.e.m 3 april zijn geannuleerd. 

Wat is het terugkommoment?

Het Terugkommoment vormt de afsluiter van de rijopleiding voor jonge autobestuurder met rijbewijs B.  Deze afsluitende opleiding van 4u kadert in de inspanningen van de Vlaamse Regering om de verkeersveiligheid te verbeteren door sensibilisering en het opdoen van bijkomende ervaring.

Voor wie is het terugkommoment?

De opleiding is verplicht voor iedere nieuwe chauffeur die vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs B aanvraagt.  Hij of zij zal 6 tot 9 maanden na het effectief behalen van het rijbewijs het terugkommoment moeten volgen bij een erkend opleidingscentrum.  

Voor al uw vragen verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid of naar het gratis informatienummer 1700!

Hoe inschrijven voor het terugkommoment?

INSCHRIJVEN BIJ JESCO KAN ENKEL EN ALLEEN ONLINE 

VIA ONZE WEBSHOP KAN JE JOUW TERUGKOMMOMENT METEEN INPLANNEN.

U mag pas inschrijven als u een uitnodigingsbrief van de Vlaamse Overheid hebt ontvangen.

Waarom volg je het terugkommoment bij Jesco?

Jesco Auto Training School gelooft al meer dan 40 jaar in de aanpak van bijkomende opleidingen. 

We hebben met onze expertise en kennis actief meegewerkt aan het uitwerken van de inhoud en praktijk van het Terugkommoment.

Erkenningsnummer Jesco Auto Training School: SCOJE T4

 

 

Het terugkommoment is een sensibiliserende opleiding van 4u en bestaat uit drie lesdelen.

Introductie (30 min)

Tijdens deze introductie maakt elke deelnemer een reflectie over zijn gedrag, vaardigheden en attitude met betrekking tot verantwoord en veilig auto rijden.  Ook wordt er nagedacht over de mogelijke oorzaken van verkeersonveiligheid en ongevallen.

Praktijkoefeningen op een afgesloten oefenterrein (2u)

De praktijkoefeningen hebben tot doel de deelnemers te confronteren, te sensibiliseren en te informeren over

  • stopafstand, reactietijd, reactieafstand, gebruik ABS, ..
  • de gevolgen van afleiding in zijn vele vormen op het waarnemen en het reactievermogen
  • de invloed van alcohol en drugs

De praktijkoefeningen worden met leswagens van Jesco Auto Training School gedaan.

Groepsgesprek (1u30)

Tijdens het groepsgesprek nemen de deelnemers actief deel om zo een verrijkend en blijvend inzicht te krijgen

  • in risicovol rijgedrag (snelheid, rijden onder invloed, afleiding en overmoeidheid) als oorzaak van verkeersongevallen
  • in veilig en verantwoord rijgedrag
  • in hun zwaktes en  sterkste als autobestuurder en worden ze gestimuleerd tot een verkeersveilige attitude

Voor al uw vragen verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid of naar het gratis informatienummer 1700 !

INSCHRIJVEN BIJ JESCO KAN ENKEL EN ALLEEN ONLINE